EN
MT
« lura 

Familja u Relazzjonijiet

L-immaniġġjar ta’ relazzjonijiet mal-ħbieb u l-familja hija waħda mill-aktar affarijiet importanti li tagħmel f’ħajtek. Tiddedika ħafna mill-ħin tiegħek tibni u tikkultiva relazzjonijiet u f’xi stadju fil-ħajja tiegħek għandek mnejn taqbad taħseb fuq iż-żwieġ u l-ħajja tal-familja. Relatat qrib ma’ dan hemm il-kwistjoni tat-tqala u ħlas. Xi koppji jagħżlu li jadottaw u/jew jiffosterjaw tarbija. Hemm numru ta’ servizzi għal familji li jvarjaw minn benefiċċji għall-enerġija għal assistenza soċjali.

Madankollu, ir-relazzjonijiet jistgħu jiġu komplikati u jistgħu jinqalgħu diversi problemi. It-terapija għall-familji tista’ tgħin lil familji li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Familji jistgħu jiltaqgħu ma’ diffikultajiet sabiex ilaħħqu mal-esiġenzi tal-membri bi bżonnijiet speċjali u jfittxu servizzi jew benefiċċji soċjali.