EN
MT
« lura 

Liġijiet, Drittijiet u Responsabiltajiet

 

Il-leġiżlazzjoni hija sistema ta’ regolamenti li normalment jiġu nfurzati permezz ta’ diversi istituzzjonijiet li jinkludu primarjament il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Pulizija. Il-Leġiżlazzjoni ssawwar il-politika, ekonomija u s-soċjetà f’diversi aspetti u sservi bħala l-medjatur soċjali prinċipali tar-relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Min-naħa l-oħra, id-drittijiet huma prinċipji normattivi. Il-kunċett tad-drittijiet huwa fundamentali għas-soċjetajiet ċivili minkejja li hemm nuqqas ta’ qbil konsiderevoli fost gruppi u ħassieba differenti dwar x’inhi t-tifsira preċiża tat-terminu. Kull dritt iġib miegħu responsabbiltà u jrid dejjem jiġi assigurat bilanċ bejn id-drittijiet u responsabbiltajiet.