EN
MT
« lura 

Il-Flus

 

Għandek mnejn tkun diġà qed taqla’ xi flus forsi permezz ta’ impjieg għas-sajf, stipendju tal-istudenti jew inkella permezz ta’ impjieg. Jekk dan mhux il-każ, ċertament ser tkun qed taqla’ flus fil-futur qrib. Huwa essenzjali li tkun kapaċi tonfoq flusek b’mod għaqli u tfaddal flusek sabiex tiffinanzja l-pjanijiet futuri u anki aċċidenti.

Din is-sezzjoni tagħti idea ġenerali tal-prinċipji bażiċi ta’ kif tamministra flusek u tintroduċi d-diversi servizzi offruti mill-banek lokali. Barra minn hekk tagħtik stampa ċara dwar it-tassazzjoni u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. 

Amministrazzjoni tal-Flus

Kards tal-Kreditu u tad-Debitu

Self

Taxxa fuq id-Dħul

Avveniment fil-futur