EN
MT
« lura 

Edukazzjoni

 
L-Edukazzjoni f'Malta hija regolata mill-Att dwar l-Edukazzjoni 1998 u aġġornamenti li saru matul is-snin. 

Il-Ministeru ta' l-Edukazzjoni u Xogħol huwa responsabbli mill-amministrazzjoni u tqassim tar-riżorsi finanzjarji fl-iskejjel kollha ta' l-Istat f'kull livell ta' edukazzjoni.

Il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali jipprovdi l-viżjoni edukattiva għall-iskejjel kollha f'Malta u Għawdex

Avveniment fil-futur