EN
MT
« lura 

L-Ewropa

 

L-Ewropa, bħala t-tieni l-iżgħar kontinent mill-firxa tal-art fiha madwar 50 pajjiż inklużi l-gżejjer tagħna. L-Unjoni Ewropea (UE) ġiet stabbilita fl-1993 fuq il-pedamenti tal-Komunitajiet Ewropej. Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004 u s-sħubija rriżultat fi drittijiet u obbligi estiżi għall-pajjiżna u ċ-ċittadini. Is-sħubija fl-UE fetħet ukoll numru ta’ opportunitajiet liċ-ċittadini Maltin u b’mod partikolari liż-żgħażagħ u l-istudenti. Il-programmi ta’ finanzjament mill-UE għandhom liż-żgħażagħ bħala benefiċjarji primarji fi programmi bħal Youth in Action u tat-Tagħlim Tul il-Ħajja (Life-long Learning).

Avveniment fil-futur