EN
MT
« lura 

Sport

L-Isport jikkontribwixxi għall-klassijiet kollha tas-soċjetà u għandu impatt pożittiv li jista’ jinħass minn kulħadd. Il-kuxjenza għall-isport u l-parteċipazzjoni fih qegħdin dejjem jiżdiedu, hekk kif il-poplu qiegħed jinduna bil-benefiċċji li dan jagħti speċjalment għas-saħħa tagħhom u kif jikkontribwixxi f’oqsma oħra, inklużi, iżda mhux limitati għall-edukazzjoni u turiżmu. Minkejja li l-isport mhux is-soluzzjoni għall-problemi kollha, esperti fil-qasam jemmnu li l-isport jista’ jilgħab irwol importanti fl-iżvilupp tal-identità nazzjonali u kulturali tal-pajjiż.

Il-‘Kunsill Malti għall-Isport’ huwa l-awtorità nazzjonali għall-isport u jmexxi diversi faċilitajiet sportivi. Jipprovdi programmi fuq skala nazzjonali indirizzati lejn il-klassijiet differenti tas-soċjetà u jassisti lill-entitajiet sportivi reġistrati.