EN
MT
« lura 

L-Ambjent

L-ambjent naturali, jew kif nafuh aħjar l-ambjent, jinkludi forom differenti ta’ ħajja u proċessi li jseħħu b’mod naturali fid-dinja. Il-kwistjonijiet ewlenin attwali jittrattaw il-bilanċ xieraq bejn dawn it-tnejn u modi kif l-umanità tagħmel l-inqas impatt negattiv possibbli fuq l-ambjent naturali.

L-ambjent lokali huwa r-responsabbiltà konġunta tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima (MSDEC) u l-Awtorità tar-Riżorsi Ambjentali (ERA).

Avveniment fil-futur